Географията-интересна и достъпна

Изложбата „Географията-интересна и достъпна“ е проектно задание, в което учениците от 8 клас на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ с ръководител г-жа Р. Костова, изработиха модели на „Природни зони на Земята“.

Проектът има за цел да стимулира и задълбочи интереса на учениците към предмета география и икономика. Да развива творческите им способности и умения и насочва вниманието им към практико-приложната страна на науката.

310520221

310520223

310520226

 

310520227

310520228

 

3105202214

3105202215

3105202216