Бюджет

Отчетни събрания 2022/2023 година

отчет второ тримесечие 2023

Отчет първо тримесечие 2023

Отчетни събрания 2021/2022 година

Отчет за първо тримесечие на 2022 г.

Отчет за второ тримесечие на 2022 г.

Отчет за трето тримесечие на 2022 г.

Годишен отчет 2022 г.

План на бюджета 2022 г.

Отчетни събрания 2020/2021 година

Годишен отчет за 2021 г.

Отчет за третото тримесечие на 2021г.

Отчет за второ тримесечие на 2021г.
Бюджет за 2021г.

 Отчет за първо тримесечие на 2021г.

Годишен отчет за 2020г.

На 23.10.2020г. в учителската стая на ПГТ от 10:00 – 10:20ч, се проведе Общо събрание, на което бе направен отчет за третото тримесечие на 2020г.

Отчет за третото тримесечие на 2020г.

Отчетни събрания 2019/2020 година

На 13.07.2020г. се проведе Общо събрание, на което бe направен отчет за второ тримесечие на 2020г. Събранието бе проведено в Тиймс.

Отчет за второто тримесечие на 2020г.
На 30.04.2020г. от 16:30ч. се проведе Общо събрание, на което бe направен отчет за първото тримесечие на 2020г. Събранието бе проведено в Тиймс.
Отчет за първото тримесечие на 2020г.

План на бюджета на ПГТ “Проф. д-р А. Златаров” за 2020 год.

Отчетни събрания 2018/2019 година

На 10.04.2019г. се проведе Общо събрание за отчитане на първото тримесечие за 2019г. на утвърдения за 2019г. бюджет на училището. Отчетът беше единодушно приет от Общото събрание.

Отчет за първо тримесечие на 2019г.

   Утвърден бюджет за 2019г. 

На 28.01.2019г. от 13.10 часа, се проведе Общо събрание на ПГТ “Проф.д-р А.Златаров” за отчитане на изразходваните бюджетни средства за за периода октомври-декември 2018г.
Отчет за периода октомври-декември 2018г.

На 23.10.2018г. от 13.10 часа, се проведе Общо събрание на ПГТ “Проф.д-р А.Златаров” за отчитане на изразходваните бюджетни средства за за периода януари-септември 2018г.
Отчет за периода януари-септември 2018г.

Отчетни събрания 2017/2018 година
Проведени:

На 06.07.2018г. от 11.00 часа, се проведе Общо събрание на ПГТ “Проф.д-р А.Златаров” за отчитане на изразходваните бюджетни средства за второ тримесечие на 2018г.

На 26.04.2018г. от 13.00 часа, се проведе Отчетно събрание на ПГТ “Проф.д-р А.Златаров” за отчитане на бюджета за първо тримесечие на 2018г.
Отчет за първо тримесечие на 2018г. 

На 29.03.2018г. от 13.00 часа, се проведе Общо събрание на ПГТ “Проф.д-р А.Златаров” за запознаване и приемане на бюджета за финансовата 2018г.
Рамка на бюджет 2018г. 

На 30 януари 2018г. от 15.45 часа, се проведе Общо събрание за отчет на изпълнението на бюджета за финансовата 2017г.
 Годишен отчет за 2017г.
Протколи

На 18.10.2017г. от 9.45 часа, се проведе Общо събрание на ПГТ “Проф.д-р А.Златаров”.