Благотворителна инициатива „Деца помагат на деца“

Професионална гимназия по туризъм участва в благотворителна инициатива „Деца помагат на деца“, организирана от Министерството на образованието и науката  и БЧК. За целта беше предоставена хуманитарна помощ на Български червен кръст от хигиенни материали, ученически раници, прибори за еднократна употреба и др. Дарението е предназначено за децата от българските неделни училища в Украйна. Там функционират 63 български неделни училища, в които се обучават 10 000 ученици и кандидат-студенти.

Независимо от размера на дарението, участието в инициативата е пример за хуманизъм и съпричастие!