Световен ден за борба с ХИВ И СПИН

1 декември – световен ден за борба с ХИВ И СПИН
   По инициатива на Ученическия съвет в Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас се проведоха мероприятия за отбелязване на Световния ден за борбата със СПИН. Въпреки обучението от разстояние в електронна среда и тази година, учениците от гимназията намериха начин да изразят своята съпричастност и загриженост към ХИВ позитивите у нас и по света. Учениците поставиха червена лентичка за профилна снимка в платформата Microsoft Teams, където се провеждат учебните занятия. Червената панделка е символ на отиващия си живот, която да ни напомня за опасността от СПИН и необходимостта от информираност. Председателите на класовете раздадоха онлайн материали и брошури по темата. Учениците от Ученическия съвет бяха поканени и посетиха онлайн лекция-беседа във връзка с 1 декември, организирана от Български младежки червен кръст, като в последствие предадоха своите знания на учениците от класа си в часа на класа. Учениците призоваха още да бъдем толерантни към хората живеещи с ХИВ вируса.