Проект: Дуално образование

Дуално образование за модерните изисквания и нуждите на обществото

„Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”

 

       Проектът се изпълнява в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и се реализира съвместно с Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката в периода 2015-2019 г.

За учебната 2016/2017г. в ПГТ осъществи прием след завършен VIII клас на 26 ученици, обучаващи се в направление Производство на кулинарни изделия и напитки – Готвач, по Дуална система на обучение.
Ученикът, обучаван по програмата :
 получава стипендия в IX и X клас;
 провежда летен стаж в известни ресторанти в гр.Бургас;
 работи, учи и получава трудова възнаграждение в XI и XII клас.