Открит урок на тема: “Кратка разходка до англоговорящите страни”

Във връзка с празника на ПГТ, се проведе открит урок на тема: “КРАТКА РАЗХОДКА ДО АНГЛОГОВОРЯЩИТЕ СТРАНИ”, с представяне на презентации на ученици от 8а, 9а,10а,11а, и 12а, с ръководител г-жа Ваня Юнгарева.