Кампания „ЕКОШАМПИОН“

Награждаване на ПГТ – кампания „ЕКО ШАМПИОНИ“

ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас получи благодарствена грамота за значителен принос в популяризиране опазването на природата, разделното събиране и рециклирането на отпадъци от кампания „Еко шампиони“, организирана от Екопак в партньорство с Община Бургас. За активното си участие, учениците получиха и награда: комплект от 13 футболни, волейболни и баскетболни топки, както и хилки за тенис на маса. С грамота бе отличен и координаторът на проекта в гимназията г-жа Стоянка Петкова – педагогически съветник.
Честито на учениците от ПГТ!  Поздравления за изявената гражданска позиция, чрез участието ви в инициативата и нека да продължаваме да съхраняваме природните ресурси, за да живеем в по-чиста и красива България!