Кампания „ЕКОШАМПИОН“

Учениците от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас участваха в кампания „Екошампион“, организирана от Екопак в партньорство с Община Бургас. Инициативата цели да популяризира разделното събиране и рециклиране на отпадъци сред подрастващото поколение. Кампанията се реализира в Бургас, Русе и Добрич и е на състезателен принцип. В рамките на последния месец, учениците събираха пластмасови бутилки и кенчета в училище и в дома си. Събраните чували с опаковки предадоха на 30.11.2021 г. на Екопак. През същия период учителите на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ предаваха и уроци за разделното събиране, рециклирането и опазването на природата!
Убедени сме, че тази инициативата е форма на социална активност, която помага с малки стъпки всеки ден да съхраним природни ресурси и да живеем в по-чиста и красива България!