Информационна среща по кариерно ориентиране

На 24.02.2022 г. се проведе информационна среща по кариерно ориентиране с ученици от XII – те класове на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас. Кампанията се реализира съвместно с Центъра за подкрепа за личностно развитие – Бургас. Събитието се проведе онлайн, предвид обстановката. На срещата преподаватели от Университет „Проф. д-р А. Златаров“ информираха учениците за приема и условията за кандидатстване. Учениците имаха възможност да задават въпроси на преподавателите. Предстои информационна среща на учениците от XII – те класове и с преподаватели  на Бургаски свободен университет.

Целта на информационните срещи е да се подпомогнат зрелостниците да вземат най-правилното решение за своето образование и бъдеща реализация.

1

2