Информационна среща – кариерно ориентиране

В Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас се проведе информационна среща по кариерно ориентиране на ученици от XII – ти клас с представители на Университет по хранителни технологии – Пловдив. Целта на мероприятието е да се подпомогнат зрелостниците при вземане на решението за своето продължаващо образование.

Университетските преподаватели информираха учениците за приема и условията за кандидатстване. Разказаха за материалната база, възможностите, които предоставя УХТ и инфраструктурата на гр. Пловдив. Учениците задаваха въпросите си с ентусиазъм и получиха още нова полезна информация за бъдещата си професионална реализация.