График ДЗИ

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както  следва:

Сесия май – юни

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)– 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 май – 31 май 2024 г.

Сесия август – септември

  • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията)– 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
  • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 30 август 2024 г.