В ПГТ създават кът за четене по спечелен проект

В бургаската Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” създават кът за четене. Той ще бъде реализиран в рамките на спечелен от гимназията проект към Министерството на образованието и науката по Национална програма “Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда”. Проектът е към “Модул 4 – Библиотеките като образователна среда” и е на стойност 5 994 лева. Средствата са предвидени за провеждане на различни събития съвместно с други библиотеки в града, създаване на кът за четене извън библиотеката и закупуване на книги за училищната библиотека

Библиотеката към гимназията притежава изключително интересен  фонд, наброяващ повече от 10 200 заглавия. Справочна сбирка, включваща енциклопедии и справочници на различни езици; кулинарни издания, рецептурници  на английски, френски, немски, испански и руски езика; богат фонд от българска и чуждестранна художествена литература – класическа и съвременна; специализирана отраслова литература, са на разположение на учениците и учителите.

Настоящият проект дава възможност да се обогати фонда на библиотеката с нова и съвременна  литература, свързана с дисциплините изучавани в гимназията –  производство на храни и напитки, мениджмънт и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, туризъм  – екскурзоводство, туристическа анимация и др.

Създаването на кът за четене извън библиотеката е друга дейност, включена в проекта. Във фоайето на училището има обособена зона, която се използва за тематични изложби. Има видеоекран, на който се прожектират участия на наши ученици на различни професионални форуми и спечелените от тях награди. Това действа мотивиращо на останалите да се развиват в избраната от тях област. С подходящо оборудване това пространство ще се превърне в  мултифункционално – кът за четене извън библиотеката, в който учениците да  провеждат свои срещи и разговори, на които не винаги се говори тихо – т.нар. изнесена библиотека с шумна зона.

Проектът предвижда и провеждане на различни събития. Част от тях са:

“Прочети и приготви: Храната в литературата”. Разговор за кулинарните рецепти  и  храната в художествената литература. Провокация към учениците от XI клас в час по пракитика да приготвят рецепта от избрано литературно произведение.

“Дегустация на книги” – поредица от срещи с топ специалисти по професиите, изучавани в гимназията. Шеф-готвачи, членове на Асоциацията на готвачите в България, ще разкажат за книгите, които са ги вдъхновили и биха ли написали книга, за да споделят своя опит.

Инициативите, планирани с обществените библиотеки, са не толкова посещения на събития от техния културен календар, колкото опознавателни срещи с цел запознаване с фонда и възможностите, които културните институти предлагат за обучение. Имаме желание да научим учениците сами да търсят информация, ползвайки традиционните и електронни каталози, както и всякакви видове ресурси, които обществените библиотеки предлагат. Подготвили сме разнообразни теми по различните професионални учебни предмети и клубове по интереси, за които учениците трябва да направят самостоятелно проучване. Така тийнейджърите ще подобрят навиците си за четене, ще придобият опит за работа с информационни масиви и ще изградят умения за бързо ориентиране в информационна среда.

 Chernomorie-bg.com – новини от Черноморието