ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


МАЙСКА СЕСИЯ


          Български език и литература      - 21 май 2019г., начало 08:00ч.
          Втори ДЗИ                                    - 23 май 2019г., начало 08:00ч.
          ДЗИ по желание на ученика         - в периода 28-31 май 2019г.

Важни срокове:

          5.03 – 18.03.2019 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ;
          до 17.05.2019 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ;
          до 13.06.2019 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ;
          до 21.06.2019 г. – връчване на дипломите за завършено средно образование.

СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ


          Български език и литература      - 28 август 2019г., начало 08:00ч.
          Втори ДЗИ                                    - 29 август 2019г., начало 08:00ч.
          ДЗИ по желание на ученика         - в периода 30 август -04 септември 2019г.

Важни срокове:

          1.07 – 12.07.2019 г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ;
          до 23.08.2019 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ;
          до 14.09.2019 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ;

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


СЕСИЯ ЮНИ-ЮЛИ


          За втора и трета степен      - 6 юни 2019г.


СЕПТЕМВРИЙСКА СЕСИЯ


          За втора и трета степен      - 11 септември 2019г.

Важни срокове:

          10.05.2019 г. – подаване на заявления за допускане до ДКИ, сесия юни-ююли;
          30.08.2019 г. – подаване на заявления за допускане до ДКИ, сесия септември.

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: toh_bs@abv.bg

В мрежата