Добре дошли при нас!

ПГТ - Отличният професионален избор
      Професионална гимназия по туризъм е наследник на едно от най-популярните училища в Бургас - Техникум по обществено хранене - ТОХ. С постигнатите успехи през своята дългогодишна история гимназията завоюва позиции на едно от най-добрите училища в страната.
      Ние, учителите от Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров”, работим отдадено в полза на Вашите деца, с ясното съзнание, че те са бъдещето на държавата и родината.
      Огромните ни усилия са насочени в посока на даване на фундаментални знания, във възпитаването на добродетели, придобиване на професионални знания и умения в сигурна и благоприятна за тяхното развитие среда.
        От изключително значение за успешната ни работа е Вашата съпричастност и разбиране за голямата отговорност на българския учител.
        Благодарим ВИ за това, че имаме осъзната обща цел! Благодарим ВИ за това, че сте до нас!

        На нашия сайт ще намерите полезна информация за процесите на образование и обучение.
ПРИЯТНО НАВИГИРАНЕ!

На вниманието на учениците

СЕСИЯ МАЙ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 год.

График за провеждане на изпити за промяна на оценка и поправителни изпити за XII клас
в периода от 16.05.2018г. до 17.05.2018г. вкл.

График за провеждане на изпити прочети

Последни новини

На 16.02.2018г. ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" отбеляза своя патронен празник с кулинарно състезание, разнообразни открити уроци и спортни състезания.

Проекти

Училището работи по проекти финансирани по национални и европейски програми.

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: toh_bs@abv.bg